Miasto dofinansuje kolektory słoneczne

Urząd Miasta Tarnowa uruchamia pilotażowy program dofinansowania kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Tarnowa, prowadzący tego typu inwestycje w budynkach znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Termin składania dokumentów upływa 25 lutego. Pieniądze trafia do zainteresowanych w przyszłym roku.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uruchamia program dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dofinansowanie wynieść może połowę kosztów inwestycji. Zainteresowani właściciele budynków znajdujących się w granicach administracyjnych Tarnowa powinni złożyć dokumenty do 25 lutego w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Goldhammera 3 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 314. Pracownikiem odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków jest Krzysztof Boryczko, tel. (0-14 6882873).

Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych odbywać się będzie z funduszy tzw. programu szwajcarskiego, do którego Tarnów wystąpi wspólnie ze Związkiem Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby - koordynatorem projektu. Warunkiem jest zainteresowanie tego typu inwestycjami ze strony mieszkańców miasta. Jeżeli starania zakończą się sukcesem, zakupy i montaż kolektorów słonecznych będą dofinansowane w roku 2010.
19.02.2009
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |