Więcej zieleni przy tarnowskich drogach

Do końca kwietnia przy tarnowskich ulicach posadzonych zostanie około 500 drzew. O tym gdzie, w dużej mierze zdecydują sami mieszkańcy. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, który przeprowadzi akcję, oczekuje na sugestie i propozycje mieszkańców.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich planuje nasadzenia lip, brzóz, jarzębin, klonów, jesionów i modrzewi przy tarnowskich ulicach. Nowe drzewka na pewno pojawią się przy alei Piaskowej, ale pełna lista ulic, które obejmie akcja zostanie ustalona po konsultacjach z mieszkańcami Tarnowa. TZDM oczekuje na sugestie i propozycje mieszkańców.
Koszt nasadzenie około 500 nowych drzew wyniesie kilkanaście tysięcy złotych.
06.03.2009
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |