Żyjemy w czystym środowisku

Ostatnie lata przyniosły zdecydowaną poprawę stanu tarnowskiego środowiska. Z ubiegłorocznych badań wynika, że tendencja ta utrzymywała się także w roku 2008. Na podstawie badań jakości powietrza i gleb oraz monitoringu wód powierzchniowych można określić, że tarnowianie żyją w czystym środowisku.

Poprawia się stan środowiska naturalnego w Tarnowie. Mimo, iż od lat w mieście i regionie przybywa samochodów nie pogarsza się stan powietrza. Z badań przeprowadzonych w roku minionym i informacji zawartych w wydanym ostatnio „Raporcie o stanie miasta” wynika, że powietrze w Tarnowie jest bardziej czyste niż np. w Zakopanem, Nowym Sączu, czy Krakowie, a monitoring wód powierzchniowych potwierdza utrzymywanie się ich czystości na średnim poziomie. W porównaniu ze stanem sprzed lat 10, gdy wody nie mieściły się w żadnej klasyfikacji, widoczna jest zatem wyraźna poprawa.

W ramach działań na rzecz poprawy stanu środowiska w mieście w ubiegłym roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano usunięcie 82 pieców kaflowych oraz sześciu pieców centralnego ogrzewania opalanych węglem. Unieszkodliwiono również ponad 60 ton odpadów azbestowych. W Tarnowie odbyły się po raz kolejny cykliczne akcje – m.in. „Sprzątanie Świata”, wiosenne sprzątanie Wątoku, zbiórki przeterminowanych leków, baterii i opakowań plastikowych, a także zorganizowano sporą liczbę akcji edukacyjnych. Aktywność miasta w działaniach na rzecz ochrony środowiska zaowocowała przyznaniem Tarnowowi głównej nagrody – EKOPRIX w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego" oraz tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii” w konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej „Przyjaźni środowisku”.
19.03.2009
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |