Co w trawie piszczy

Co w trawie rośnie.

W regionie tarnowskim znajdują się miejsca będące rajem dla botaników i miłośników flory. Natknąć się tu można na unikalne w skali kraju stanowiska rzadkich roślin i pięknych kwiatów. Sporo z nich występuję wyłącznie na terenie obszarów chronionych - parków krajobrazowych i rezerwatów.


Kotewka czyli orzech wodny - unikalna w skali kraju roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową. Według Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski, oznaczona jako gatunek krytycznie zagrożony i wymierający. Tym bardziej cieszy jej występowanie w jeziorze Przystajne na terenie gminy Wietrzychowice.Storczyk blady - narażona na wyginięcie i objęta ścisłą ochroną gatunkową piękna, kwitnąca od kwietnia do mają roślina leśna. Jej stanowisko znajduje się na terenie rezerwatu "Panieńska Góra" w Wielkiej Wsi na terenie gminy Wojnicz. Występuje także w niewielkich skupiskach na terenach parków krajobrazowych Pogórza Ciężkowickiego.

Storczyk Purpurowy - najrzadszy z polskich storczyków i objęty ścisłą ochroną gatunkową. Stanowisko tej niezwykłej rośliny znajduje się w rezerwacie "Panieńska Góra" w Wielkiej Wsi w gminie Wojnicz, kwitnie także nielicznie na terenach parków krajobrazowych Pogórza Ciężkowickiego.


Wroniec widlasty - objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.. Większość stanowisk znajduje się w parkach narodowych. W regionie tarnowskim - w parkach krajobrazowych Pogórza Ciężkowickiego.

Pióropusznik strusi - gatunek paproci podlegający ścisłej ochronie. Chętnie uprawiany w ogródkach jako roślina ozdobna. W środowisku naturalnym występuje w lasach Pogórza Ciężkowickiego.

Kłokoczka południowa - wbrew nazwie bardzo rzadko występująca na południu Polski. A jednak w regionie tarnowskim spotkać ją można w Paśmie Brzanki.

Kukułka plamista - roślina z rodziny storczykowatych objęta ścisłą ochroną gatunkową. Rośnie na terenie parków krajobrazowych Pogórza Ciężkowickiego.

Kukułka szerokolistna - należąca do rodziny storczykowatych, objęta ścisłą ochroną gatunkową. Rośnie podobnie jak kukułka plamista na terenie parków krajobrazowych Pogórza Ciężkowickiego.

Wawrzynek wilczełyko - rzadka, podlegająca ścisłej ochronie trująca roślina występująca w parku krajobrazowym Pasma Brzanki.

| | | |