Poznajmy Ekoznaki

POZNAJMY EKOZNAKI
Możemy je znaleźć na produktach, które każdego dnia kupujemy, spożywamy i użytkujemy. Są one (dla nas) ważne, gdyż zawierają informacje czy dany towar spełnia wymagania ekologiczne. Często nie wiemy, co dokładnie oznaczają dane symbole, dlatego też warto się im dokładniej przyjrzeć, gdyż już podczas zakupu możemy dokonać świadomego wyboru i wybrać artykuły, które sprzyjają zarówno zdrowiu człowieka jak i pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Trzeba tu wspomnieć, że dla każdej grupy towarów istnieją inne kryteria przyznawania ekoznaku. W Europie są nadawane przez wyznaczone organizacje publiczne bądź prywatne. W Polsce kryteria przyznawania oznaczenia ekologicznego ustala Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Najczęściej spotykane ekoznaki, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku zostały przedstawione poniżej.

 


EKO - polski znak ekologiczny
Polski "Eko-znak" mogą otrzymywać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia w trakcie całego życia wyrobu, czyli przed produkcją, w jej trakcie, podczas dystrybucji, użytkowania i recyclingu (utylizacji odpadów). Dotychczas polski "Eko-znak" przyznano kilkudziesięciu wyrobom, głównie nawozom sztucznym i organicznym oraz materiałom włókienniczym .

 


Ekoland
"Ekoland" jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem, kojarzonym z żywnością ekologiczną. Oznacza, że produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla środowiska, bez użycia nawozów mineralnych, z zachowaniem naturalnego obiegu substancji w przyrodzie. Gospodarstwa, które chcą się nim posługiwać nie mogą produkować żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

 


Certyfikowane rolnictwo ekologiczne
Znak nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Mogą otrzymać go producenci, którzy respektują europejskie normy ekologiczne, tj. m.in. nie stosują chemicznych środków ochrony rośli i nawozów syntetycznych.

 


Produkcja ekologiczna - Unia Europejska
Użycie tego znaku gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi. Na produktach widoczne jest nazwisko lub nazwa handlowa producenta, przetwórcy i sprzedawcy, a dodatkowo nazwa i kod jednostki certyfikującej.


Ecolabel - Unia Europejska
Ecolabel znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych. W Polsce Ecolabel przyznawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 

 


Błękitny Anioł
Niemiecki znak ekologiczny, przyznawany produktom które mają zdecydowanie lepszą charakterystykę środowiskową od innych artykułów z tej samej grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby. O przyznaniu znaku decydują m.in. oszczędność w zużyciu energii, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i możliwości przetworzenia produktu.

 


Uczciwy Handel (Fair trade)
Znak "Uczciwego handlu" wykracza poza aspekty ekologiczne, gdyż ocenia także podłoże społeczne i etyczne produkcji. Produkty oznaczone tym znakiem muszą spełniać wiele kryteriów m.in. kryterium ekologicznych standardów produkcji, kryterium korzyści bezpośrednich producentów (plantatorów), kryterium poziomu płac, kryterium równych płac dla kobiet, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz inne.

 


Oznakowanie energetyczne (Energy Star)
Produkty posiadające ten znak są przyjazne środowisku - zużywają tylko niezbędną ilość energii potrzebną do pracy. Produktami oznaczonymi tym znakiem są m.in.: pralki, zmywarki, lodówki, różnego rodzaju grzejniki jak i wentylatory, sprzęt RTV i AGD, sprzęt biurowy itp.

 Zielone Płuca Polski
Znak "Zielone Płuca Polski" informuje o wysokiej jakości usług i produktów oraz o ich przyjaznym dla środowiska charakterze. O przyznanie znaku mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, które prowadzą działalność na terenie Zielonych Płuc Polski, czyli w północno - wschodniej części Polski. Warunkami jego przyznania są bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska, odpowiednia kontrola wytwarzania towarów, a także potwierdzenie, że towar lub usługa są nowoczesne i poszukiwane na rynku.

 


FSC ( Forest Stewardship Council)
Znak przeznaczony dla produktów gospodarki leśnej. Informuje on o tym, że produkt zrobiony jest z drewna, które pochodzi z lasu zarządzanego ekologicznymi zasadami. W lesie zarządzanym takimi zasadami rośnie powierzchnia lasów liściastych, nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin, a martwe drzewa pozostawia się w lesie.

 


Opakowanie nadaje się do recyklingu
Znak informuje, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu.

 


Zielony Punkt
Zielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 


Bezpieczny dla ozonu
Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.
Najczęściej występujące napisy na tych symbolach to: OZONE FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne FCKW, CFC free.Nie testowane na zwierzętach
Znak informuje, że w fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Najczęściej występuje na kosmetykach.

 


Znak CE
Towar został wyprodukowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Podstawowym kryterium jest tu bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika. Obowiązkowy dla ponad dwudziestu grup produktów, w tym urządzeń elektrycznych, zabawek.

 


Dbaj o czystość
Znak ten przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza nie zaśmiecając nim otoczenia.

 

Opakowanie do ponownego wykorzystania
Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nie staje się odpadem, lecz przydatne jest do wielokrotnego użytku. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach.

 


Opakowania biodegradowalne
Znak jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania.
Produkty z tym znakiem są w pełni biodegradowalne i  mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska.

| | | |