Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Tarnów

08/09/2012
| | | |