Gala Finałowa III Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Tarnów

03/04/2017
Galerie
| | | |