Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Wręczenie symbolicznych czeków w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”. Fot. P. Topolski

17/04/2019
Galerie
| | | |