Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie

20/02/2011
Galerie
| | | |